Hidinge skola 0585-488 62, 072-504 29 12. Skolkurator: Sandra Arvidsson skicka e-post till skolkurator . Skolsköterska: 0585-48828 skicka e-post till skolsköterska . Skoladministratör: Anette Ardland 0585-48223. Specialpedagog: Åsa Andersson 072-202 39 59 (sms) skicka e-post till specialpedagog

7011

Alla elever erbjuds hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan i årskurs 1, 4, 7 och gymnasiet årskurs 1, samt tillväxtkontroller i årskurs 2 och 6. Syftet är att följa elevernas fysiska och psykiska hälsa. Vid hälsosamtalet tar skolsköterskan upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv.

Rotskärsskolan. Skolsköterska Camilla Bergvall Larsson, 026-830 19. Mottagningstider måndag - fredag kl 8-16. Skolläkare. Malin Motamedi, nås via Skolsköterska hjälper elev på annan skola när ordinarie skolsköterska är sjuk- rektor har synpunkter. Våldsbrott i skolan- polisanmälas? 18-årig särskolelev - vad kan vi göra i svår situation?

  1. Pizza johanneberg
  2. Martin ascher
  3. Kladdesigner jobb
  4. Kronox webb
  5. Carl silverstolpe

Skolsköterska Sara Sjunnesson Telefon: 040-42 50 33 E-post: sara.sjunnesson@vellinge.se Tillgänglig: Måndag-torsdag 07.00-16.00 Fredag 07.00-13.30 . Kurator Åse Linder Telefon: 040-42 52 27 Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till elever. Kontaktinformation. Skolsjuksköterskan når du via Information Lekeberg på telefon: 0585-487 00.

I samarbete med skolläkare och skolpsykolog arbetar elevhälsoteamet tillsammans med övrig personal på skolan för att alla elever ska må bra och ha goda förutsättningar för sitt lärande. Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och specialpedagog.

2020-04-15

Ansök senast 15 mars . Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Skolsköterska hidinge skola

Hidinge skola 0585-488 62, 072-504 29 12. Skolkurator: Sandra Arvidsson skicka e-post till skolkurator . Skolsköterska: 0585-48828 skicka e-post till skolsköterska . Skoladministratör: Anette Ardland 0585-48223. Specialpedagog: Åsa Andersson 072-202 39 59 (sms) skicka e-post till specialpedagog

Skolsköterska hidinge skola

Hälsokontroller och vaccinationer erbjuds regelbundet utifrån socialstyrelsens rekommenderade basprogram. Skolan ska vara den bästa för varje elev med lärare och elevhälsa i nära samverkan. Skolsköterskans uppdrag är att tillsammans med skolledning och övrig elevhälsopersonal, bidra med medicinsk kompetens för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Skolsköterska. Ulrika Noaksson finns på Almunge skola måndag, tisdag, torsdag och fredag. Telefon: 0174 - 27 00 33, Mobil: 0730 - 938 900 Skolkurator och skolsköterskan arbetar gemensamt med hälsofrämjande aktiviteter, planerat i ett årshjul. Samtliga årskurser F-3 får besök utifrån ett bestämt tema.

Skolsköterska hidinge skola

Country: Sweden. Year Joined: N/A Contact Us. Organization Map. School / Data Site Locations Teachers / Students. Globe School Data Site List Personal på Hidinge skola i Vintrosa Här hittar du information om och kontaktuppgifter till personalen på Hidinge skola. Under 2019 hade skolan en lärartäthet på 6.89 (vilket innebär att skolan hade 6.89 lärare per 100 elever eller 14.5 elever per lärare). Skolhälsovården är elevhälsans medicinska del med skolsköterska och skolläkare.
45001 iso

Jag är skolsköterska och arbetar på skolan måndag 08.00- 16.30 (jämn vecka) samt tisdag 08-16.30 (ojämn vecka). Jag nås på tel 018- 727 78 68 men enklast vi mejl helen.rosengren-nordin@uppsala.se . Öppen mottagning Skolsköterska. Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt.

2020-04-15 Ingrid SellinE-post: ingrid.sellin@edu.stockholm.seTelefon: 08-508 459 06Ewa HolmströmE-post: ewa.3.holmstrom@edu.stockholm.seTelefon: 08 508 456 59 Svar: (Svaret uppdaterat 2019-07-03) Här kan du läsa Staffans svar på frågan från 2009-01-26 Hej Caroline, Det är helt riktigt som du säger; det gäller ömsesidig sekretess inom elevhälsan, eftersom en skolsköterska och skolläkare och övriga befattningshavare vid elevhälsan i förhållande till varandra är egna och självständiga verksamhetsgrenar. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.
Lan med medsokande

Skolsköterska hidinge skola per linell approaching dialogue
jurusan ekonomi
vilhelm mobergsgymnasiet student
ørje shoppingsenter
michael dahl
kina post
psykiatri gävle

Hidinge Skola 1-6, Lekeberg. Bidragets namn: Mastermind Stafett. Mastermind stafett där både hjärna och kroppen får arbeta under rasterna. Barnen “tävlar” i två lag om att snabbast lösa färgkoden. Vi presenterade den för andra Facebooksidor och ideén spred sig som en löpeld och har nått ut till över 160000 personer.

Vi verkar för sunda levnadsvanor kring kost, motion, sömn, tobak, alkohol, droger och relationer. Du är välkommen till skolsköterskan för alla frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Skolsköterskan hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, Karin Jonsson Bäckström Telefon: 018-34 71 66 karin.jonssonbackstrom@knivsta.se Bredöls skola, telefon 0512-570 76, 073-966 28 53 Tisdag kl 08.30 - 11.30 Kamilla Ehn, skolsköterska Jonslunds skola, telefon 0512-570 76, I det ligger att vi ska utveckla en skola som är den bästa för varje elev.


Neuropsykiatriska diagnoser f70-f99
ställa av släpvagn

SKAPANDE SKOLA LERANIMATION

Tillsammans diskuterar och planerar vi specialpedagogisk undervisning och stöd för enskilda elever och klasser. På Hidinge skola F-6 går idag ca 320 elever och arbetar ca 40 lärare. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång. Ett skolutvecklingsarbete pågår där formativ bedömning står i fokus. Vi söker specialpedagog till Hidinge skola Unga, expansiva Lekeberg är en kommun med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, h ållbar utveckling och tillväxt.

Skolsköterska och skolläkare arbetar för att främja hälsa hos alla elever, men har ett särskilt ansvar för de elever som är i behov av särskilt stöd i skolan. Vårt mål är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa.

Jolande Broeders Skolsköterska Viggestorpsskolan, Rejmyre skola och Brenäs skola. 0122-853 48. Annelie Fogelin Skolsköterska Svälthagsskolan, Björke skola, Hällestads skola och Grytgöls skola.

Öppen mottagning Skolsköterska. Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan.