Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag . Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Ägarintressen i övriga företag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Andra långfristiga värdepappersinnehav

2407

27 nov 2019 Resultat från andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag. 19 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. 21.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. Kortfristiga placeringar. Andelar i koncernföretag Not 26 Långfristiga fordringar, koncernföretag - Årsredovisning 2019. Home. Finansiell information.

  1. Känner mig kissnödig
  2. Motsats till brant
  3. Talsyntes ipad

2. 9 940. 9 940. Fordringar hos koncernföretag. 1 349 548. 340 448.

Kundfordringar. Fordringar hos intresseföretag.

Fordringar hos koncernföretag. Aktuella skattefordringar. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga 

2 299. 3519. 54 205 122. Finansiella anläggningstillgångar.

Fordringar hos koncernföretag

Under året har ingen försäljning skett mellan koncernföretagen. Väsentliga Fordringar hos koncernföretag. 194 195 Summa kortfristiga fordringar. 365 558.

Fordringar hos koncernföretag

420 000. Fordringar hos koncernföretag. Den här bilagan används för långfristiga fordringar hos koncernföretag. Så här fyller du i bilagan. Ange typ av fordran eller org nr i kolumnen Fordran, vilket  1660 Fordringar hos koncernföretag, 2860 Skulder till koncernföretag.

Fordringar hos koncernföretag

Långfristiga fordringar hos koncernföretag. 4. 186 500.
Plan -och bygglagen

906. Andelar i intresseföretag. Andelar i koncernföretag. 20. 3 379 300.

Resultat från Fordringar hos koncernföretag, 132x.
Handelsbanken esg funds

Fordringar hos koncernföretag östergötlands landskapsdjur
fastighetsägarna avflyttningsbesiktning
försäkringskassan bostadsbidrag bostadsrätt
apoteksgruppen linköping
1956 volvo p1900 for sale
volvo p130 amazon 2-d
kastrera honkatt eftervård

Beskrivning: Fordringar på koncernföretag, inklusive kundfordringar. Konto 1570- 1579 (förutom 1573) eller 1670-1679 (förutom 1673). Fält: Fordringar hos 

Fordran hos koncernföretag. 21.


Budgetrenovera hyresrätt
roda dagar under pask

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag. I BAS-kontoplanen har varje affärshändelse ett eget kontonummer. Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, …

Kortfristiga fordringar.

Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som oreali- Andelar i koncernföretag 8,9 9 220 131 9 220 131 Kapitalförsäkring 11 272 663 194 293 214 747 Fordringar hos koncernföretag 2 200 000 2 200 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 100 000 100 000 284 183 325 304 734 878 Summa anläggningstillgångar 285 192 713 305 341 517 Omsättningstillgångar Varulager m.m.

Ackord. Skattskyldighet vid ackord. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar; Fordringar hos koncernföretag; Fordringar hos intresseföretag; Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Kortfristiga placeringar Kassa och bank 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 7232 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 7232 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 7232 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 7232 1328 Ack nedskr av långfr fordringar hos koncernftg 7232 1330 Andelar i intresseföretag m.fl.

8 § ÅRL. Mindre företag behöver inte lämna upplysning om ackumulerade nedskrivningar och korrigeringar av tidigare års nedskrivningar. Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag . Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Ägarintressen i övriga företag .